Brug af pusterummet

Pusterummet

Pusterummet er etableret med henblik på at servicer foreningens udvalg og medlemmer i forhold til udvalgsmøde, stævner og de daglige aktiviteter. F.eks. holdaktiviteterne, stævner, andre arrangementer mm.

 

Drift:

Køkkenet er godkendt til begrænset tilvirkning, hvilket inde bærer at der ikke kan laves mad fra grunden af rå råvare. Pusterummet er underlagt levnedsmiddelkontrol og er endvidere forpligte af anden lovgivning som f.eks. alkoholbevilling, moms mm. Dette gør, at der er specifikke krav til, hvordan det drives. Af samme grund er det vigtigt, at det kun er varer indkøbt til salg af Pusterummet, der befinder sig i lokalerne. Ved overtrædelse af diverse lovgivning vil myndighederne kunne pålægge sanktioner f.eks. i form af bøde eller tilbagetrække bevillinger.

Pusterummet står for indkøb af inventar og drift af faciliteterne. F.eks. indkøb af vare, service og andet der er nødvendig for driften. Det forventes derfor, at brugen af køkken - og kioskfaciliteterne afspejles i en omsætning i forbindelse med brugen. Når faciliteterne bruges forventes det som som udgangspunkt, at vare som Pusterummet fører købes der. Det skal bemærkes, at udvalgene kan købe til en anden pris end de oplyste listepriser. I det faglige drives Pusterummet af frivillige som resten af foreningen. Udvalg der køber varer udfylder udvalgsseddel, underskriver denne og lægger den i skuffen. Efterfølgende konteres beløbet i regnskabet for udvalget.

Åbningstiderne:

Åbningstiderne forsøger at afspejle, at det er frivillige, der driver faciliteterne. Derfor er tiderne en balance mellem aktiviteterne, antallet af brugere og behovet for betjeningen. Der er derfor ikke en generel åbningstid. Men de forskellige udvalg opfordres til dialog med Pusterummet om behovet for, at der er åbent. Dette aftales med Anette Christiansen, ac@esenet.dk (tlf.nr. 20725997).

For udvalg, hvor der er en afgrænset sæson, er det hensigtsmæssigt, at Anette Christiansen kontaktes i forbindelse med sæsonstart - f.eks. gymnastik, håndbold, badminton, udendørs cykling mm.

Det bemærkes at TGF´s klublokale, der er i forbindelse med Den Grønne Foyer, ikke er en del af Pusterummet og kan bookes af udvalgene via Conventus.

Arrangementer, stævner og lign:

Når Pusterummet ønskes brugt til arrangementer, skal dette aftales med Anette Christiansen. Således kan bemanding koordineres og det sikres, at der ikke er dobbeltarrangementer elle andet der kollidere med ønskerne. Samtidig sikres det, at der er tilstrækkeligt varelager.

Datoer og tidspunkter skal gives i god tid, hvis det forventes der skal være åbent.

TGF, Bestyrelsen